Rys historyczny Kliniki

prof. Maria Królikowska

prof-krolikowska

prof. Maria Królikowska

Klinika Perinatologii powstała w 1972 roku wraz z powołaniem Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi a jej pierwszym kierownikiem była prof. Maria Królikowska.

Klinika mieściła się w dwóch gmachach – przy ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz przy ul. Sterlinga 13. W roku 1980 Instytut Ginekologii i Położnictwa wraz z Kliniką Perinatologii przeniesiono do jej obecnej siedziby, czyli pawilonu szpitala im M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37.

prof. Tadeusz Laudański

Funkcję kierownika od roku 1982 sprawował prof. Tadeusz Laudański,

Cechą wyróżniającą Klinikę było, tak modne obecnie hasło „Rodzić po ludzku”, przy czym doznania matki lub rodziców, oraz rodzącego się dziecka łączono z troską o bezpieczeństwo.  Główne dziedziny zainteresowania Kliniki obejmowały poród naturalny, który traktowano jako wydarzenie rodzinne. Unikano nadmiernej medykalizacji i technicyzacji porodu, zwracano uwagę na odczucia rodzącej a także komfort rodzącego się dziecka.  Jednocześnie nie zaniedbywano kwestii bezpieczeństwa porodu, związanego z ryzykiem niedotlenienia ( uraz biochemiczny) dlatego monitorowanie stanu płodu, było absolutnym priorytetem.

We współpracy z Szkołą Rodzenia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego zorganizowano pierwszą w Polsce salę do porodu naturalnego, tutaj odbył się pierwszy w Polsce poród rodzinny w 1983 roku.

prof. Tadeusz Laudański

Kamienie milowe

Kamienie milowe w działalności diagnostyczno – leczniczej Kliniki to:

  • Uruchomienie stanowisk intensywnej opieki noworodków i sal typu rooming in ( 1987)
  • Wprowadzenie systemu monitorowania i komputerowej oceny stanu płodu ( 1993)
  • Pierwsze w Polsce narodziny dziecka w wodzie (1996)
  • Wdrożenie do praktyki obiektywnej pourodzeniowej oceny stanu płodu w oparciu o biochemiczne badania krwi pępowinowej (1996)
  • Procedury postępowania dotyczących terapii krwotoku okołoporodowego. Farmakoterapia – karbetocyna, prostaglandyny, szew kompresyjny sposobem B-Lyncha (2008), co w kolejnych latach znacznie ograniczyło konieczność wykonania histerektomii okołoporodowej.

prof. Jarosław Kalinka

prof. Jarosław Kalinka

Od 2009 roku do chwili obecnej funkcję Kierownika Kliniki pełni prof. Jarosław Kalinka.

Klinika pod obecnym kierownictwem prof. Jarosława Kalinki kontynuując tradycyjne  dla niej dziedziny związane z porodem fizjologicznym i rodzinnym,  niezwykłą wagę przywiązuje do zagadnień bezpieczeństwa w obrębie Bloku Porodowego – rozwinięto  system telemetrycznej komputerowej kardiotokografii płodowej, wprowadzono do Bloku Porodowego ultrasonografię z dopplerowską oceną przepływów naczyniowych.

Ważne miejsce w obrębie zainteresowań Kliniki zajmuje  patologia ciąży i porodu, w tym ciąża po przeszczepach narządów, zagrożona porodem przedwczesnym, hipotrofia płodu, postępowanie w krwotokach porodowych  z uwzględnieniem nowych możliwości farmakoterapii ( Karbetocyna) oraz metod operacyjnych ( szwy kompresyjne).