Działalność naukowa

Załączniki

W załącznikach znajdziecie Państwo część oryginalnych artykułów autorstwa pracowników naszej Kliniki.

Influence of Apa1 (rs7975232), Taq1 (rs731236) and Bsm1 (rs154410) polymorphisms of vitamin D receptor on preterm birth risk in the Polish population

Zastosowanie szwu B-Lyncha w krwotoku podczas cięcia cesarskiego

Zaburzenia snu u kobiet w ciąży

Rupture of the cervix during pregnancy after cervical pessary insertion for preventing preterm birth

Rola wybranych polimorfizmów genów kodujących cytokiny IL-1B, IL-1RA, IL-6 i TNF w patogenezie porodu przedwczesnego

Potencjalna rola peptydów antydrobnoustrojowych oraz witaminy D w leczeniu Bacterial Vaginosis

Ocena skuteczności zastosowania Karbetocyny Pabal w profilaktyce krwotoków po cięciach cesarskich wykonanych w trybie naglącym – doniesienie wstępne

Ocena oporności paciorkowców hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych

Karbetocyna Ginekologia Polska 2016

Ginekologia Polska 2016 prace poglądowe

Association between Maternal and Fetal TLR4 Gene Polymorphism and the Risk of Pre-term Birth in the Polish Population

Anemia aplastyczna – case report

Analysis of delivery types in women after previous cesarean section

A second delivery after heart transplantation a case study

Wp¸yw-suplementacji-dydrogesteronu

The impact of dydrogesterone supplementation…

The differences in rcas1 and dff45 endometrial…

The association between maternal cervicovaginal…

relationship-between-chlamydia-trachomatis-infection…

RCAS1 decidual immunoreactivity during stillbirth immune cell…

Ocena zwiazku polimorfizmow genow kodujacych wybrane cytokiny z wystepowaniem porodu przedwczesnego w populacji kobiet polskich…

Occurrence of virulence genes among s agalactiae isolates…

Evaluation of the relationship between circulating nucleated red blood cells count and inborn infection in neonates…

Do microbiological factors account for poor pregnancy outcome among unmarried pregnant women in poland…

Decreased proinflammatory cytokines in cervicovaginal fluid…

Correlations of selected vaginal cytokine levels…

Changes in the subpopulation of cd25 cd4 and foxp3 regulatory…

Stezenie kotyniny w osoczu jako biomarker czynnej i biernej ekspozycji kobiet ciezarnych na dym tytoniowy

Socioeconomic and environmental risk factors of bacterial…

Sociodemographic and environmental risk factors…

Nucleated red blood cells nrbc as an auxiliary sociodemographic and environmental risk factors…

Impact of prenatal tobacco smoke exposure…

Association between abnormal microbiological flora of the lower…

An association between abnormal vaginal flora during…

Spis wszystkich publikacji naukowych znajduje się poniżej:

Spis prac oryginalnych opublikowanych w pełnej wersji:

 1. Karowicz-Bilińska A, Kuzmecka-Matuszewska J, Zdziennicki A, Kalinka J: Czynniki socjo-ekonomiczne a niewydolność szyjki macicy. Ginekologia Polska. 1993, Suplement: 42-44.
 2. Hanke W, Kalinka J, Szymczak W: Społeczno-zawodowe czynniki ryzyka hipotrofii płodu i porodu przedwczesnego. I. Rola Pracy zawodowej i pozazawodowej. Medycyna Pracy, 1995;5: 433 442.
 3. Hanke W, Kalinka J, Szymczak W: Społeczno-zawodowe czynniki ryzyka hipotrofii płodu i porodu przedwczesnego. II. Analiza niezależnego wpływu analizowanych zmiennych. Medycyna Pracy 1995;5: 443 449.
 4. Kwiatkowska M, Hanke W, Kalinka J: Ryzyko względne występowania patologicznej hiperbilirubinemii pośredniej u eutroficznych i hipotroficznych wcześniaków. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1995, Suplement XII/1 i XII/2; tom I: 504-507.
 5. Kalinka J, Sobkiewicz S: Ablacja termiczna endometrium falami radiowymi (RaFEA) jako alternatywna metoda leczenia nieprawidłowych krwawień z jamy macicy. Ginekologia Praktyczna 1995;6: 29-31.
 6. Kalinka J, Hanke W: Palenie tytoniu – czynnik ryzyka hipotrofii płodu, porodu przedwczesnego i małej masy urodzeniowej. Ginekologia Polska 1996; 67: 75-81.
 7. Gwóźdź AZ, Kalinka J: Potworniaki jajników i niektóre współczynniki kliniczno-statystyczne w oparciu o dane u 456 chorych operowanych w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi. Ginekologia Polska. 1996; 67: 129-134.
 8. Kwiatkowska M, Kalinka J, Hanke W: Częstość zakażeń wewnątrzmacicznych oraz ryzyko względne ich występowania u noworodków urodzonych w Instytucie Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi w 1992 roku. Postępy w Neonatologii 1996, Suplement II: 33- 37.
 9. Lipecka-Kidawska E, Gołąb-Lipińska M, Kuzmecka-Matuszewska J, Kalinka J: Ocena sonograficzna blizny dolnego odcinka macicy w przebiegu ciąży po cięciu cesarskim. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1996, Suplement XII: 145-147.
 10. Lipecka-Kidawska E, Suzin J, Kuzmecka-Matuszewska J, Kalinka J, Gołąb-Lipińska M: Ultrasonograficzna ocena zwijania macicy po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1996, Suplement XII: 369-375.
 11. Kalinka J, Hanke W: Rola palenia tytoniu jako czynnika ryzyka hipotrofii płodu i porodu przedwczesnego. Przegląd Epidemiologiczny. 1996; 50: 309-313.
 12. Sieroszewski P, Kalinka J, Lipecka-Kidawska E, Suzin J: Normy własne dla oznaczeń stężenia ß-HCG w surowicy krwi oraz wskaźników jakościowych (S/D, RI, PI) przepływu krwi w tętnicach macicznych w I trymestrze ciąży. Ginekologia Polska. 1996; 67: 67-75.
 13. Sieroszewski P, Kalinka J, Lech W, Surkont G, Suzin J: Przydatność diagnostyczna oznaczeń stężeń ß-HCG w surowicy krwi i wskaźników jakościowych przepływu krwi w tętnicach macicznych w I trymestrze ciąży zagrożonej poronieniem. Ginekologia Polska. 1996; 67: 76-81.
 14. Kalinka J, Hanke W, Szymczak W: Risk factors of intrauterine growth retardation: a study of an urban population in Poland. Central European Journal of Public Health. 1996; 3(4): 192-196.
 15. Kalinka J, Palatyński A, Gruszczyńska J: Ocena płodności pacjentek z endometriosis genitalis externa na podstawie materiału własnego. Ginekologia Praktyczna. 1997; 2(23): 17-19.
 16. Kalinka J, Rogiewicz W, Laudański T: Stężenie całkowitego magnezu i wapnia w surowicy kobiet ciężarnych z ciążą prawidłową oraz zagrożoną porodem przedwczesnym. Diagnostyka Laboratoryjna. 1997; 33: 59-64.
 17. Kalinka J, Szwajcowska M, Krajewski P, Hanke W, Kobierska I: Ocena stanu pourodzeniowego noworodków po porodzie drogami natury i cięciu cesarskim w regionie łódzkim. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1998; tom XXIII: 237-241.
 18. Kalinka J, Hanke W, Sieroszewski P, Sobala W, Suzin J: Cięcie cesarskie w regionie łódzkim – ocena wybranych parametrów po wprowadzeniu trójstopniowej opieki perinatalnej. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1998; tom XXIII: 297-303.
 19. Sieroszewski P, Mikaszewska-Pietraszun J, Kowalska-Koprek U, Kalinka J, Baś E., Suzin J, Wójcik-Krowiranda K, Karowicz-Bilińska A: Analiza przebiegu porodów po cięciu cesarskim na materiale własnym IGiP AM w Łodzi w latach 1962-1997. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1998; tom XXIII: 187-191.
 20. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Sociodemographic and environmental risk factors of preterm delivery and small-for-gestational-age babies. Medical Science Monitor. 1998; 4(3): 505-512.
 21. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Single motherhood, urban residence and SGA babies in Central Poland. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 1998; 61(3): 289-291.
 22. Szwajcowska M, Kalinka J, .Hanke W, Laudański T: Hospitalizacja ciężarnych i niewydolność szyjki macicy jako czynnik ryzyka występowania wrodzonych zakażeń u noworodków. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1998; tom XXVI,II: 155-159.
 23. Kalinka J, Sieroszewski P, Hanke W, Laudański T, Suzin J: Ocena skuteczności leczenia hipotrofii płodu przy użyciu małych dawek kwasu acetylosalicylowego. Ginekologia Polska. 1999; 70(3): 126-134.
 24. Hanke W, Kalinka J, Florek E, Sobala W: Passive smoking and pregnancy outcome in central Poland. Human and Experimental Toxicology. 1999; 18: 265–271.
 25. Hanke W, Kalinka J, Makowiec–Dąbrowska T, Sobala W: Heavy Physical Work During Pregnancy – A Risk Factor for Small – for – Gestational – Age Babies in Poland. American Journal of Industrial Medicine. 1999; 36: 200–205.
 26. Klimczak W, Hanke W, Kalinka J, Mikosiński S, Suzin J: Niewydolność cieśniowo – szyjkowa w regionie łódzkim: częstość występowania, czynniki ryzyka oraz sposoby leczenia. Ginekologia Praktyczna. 1999; 7(40): 7–10.
 27. Kalinka J, Sieroszewski P, Hanke W, Laudański T, Suzin J: The effectiveness of IUGR treatment with low-dose Aspirin. Monduzzi Editore. International Proceedings Division – Bologna, Italy. 1999: 693-699.
 28. Kalinka J, Hanke W, Sobala W, Suzin J: Wpływ środowiskowej ekspozycji na dym tytoniowy kobiet ciężarnych na przepływ krwi w tętnicy pępowinowej. Ginekologia Polska. 2000; 71(8): 653-657.
 29. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Wpływ środowiskowej ekspozycji kobiet ciężarnych na dym tytoniowy na masę urodzeniową noworodka – badanie prospektywne z wykorzystaniem markerów ekspozycji. Ginekologia Polska 2000; 71(8): 833–836.
 30. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Środowiskowa ekspozycja na dym tytoniowy wśród kobiet niepalących w regionie łódzkim – ocena ryzyka porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu. Alkoholizm i Narkomania. 2000; 3(13): 357–371.
 31. Hanke W, Saurel–Cubizolles MJ, Sobala W, Kalinka J: Employment status of pregnant women in Central Poland and the risk of preterm delivery and small-for-gestational-age infants. European Journal of Public Health. 2001; 11(1): 23–28.
 32. Skoczylas M, Kalinka J, Laudański T: Intensywny śródporodowy nadzór z wykorzystaniem pulsoksymetrii w przypadku hipotrofii płodu – doniesienie wstępne. Ginekologia Polska. 2001; Supp: 102-106.
 33. Kalinka J, Hanke W, Wasiela M: Ocena częstości oraz wpływu infekcji Chlamydia trachomatis na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego oraz małej urodzeniowej masy ciała. Ginekologia Praktyczna. 2001; 5: 15-18.
 34. Wasiela M, Kalinka J: Bakteryjne czynniki ryzyka nieprawidłowego przebiegu i wyniku ciąży. Ginekologia Praktyczna. 2001; 5: 19-24.
 35. Kalinka J, Hanke W, Misiak G, Wasiela M: Ocena wpływu bacterial vaginosis na wystąpienie porodu przedwczesnego oraz małej urodzeniowej masy ciała. Ginekologia Praktyczna. 2001; 7: 100-104.
 36. Wasiela M, Pieczara A, Hanke W, Kalinka J: Porównanie częstości występowania bacterial vaginosis między I i III trymestrem ciąży. Ginekologia Praktyczna. 2001; 7: 111-114.
 37. Wasiela M, Hanke W, Kalinka J: Associaton between abnormal microbiological flora of the lower genital tract in early pregnancy and socio-economic, demographic and environmental risk factors. Medical Science Monitor. 2001; 7: 1250-1255.
 38. Wasiela M, Hanke W, Kalinka J: Association between bacterial vaginosis and cervicovaginal flora during pregnancy and threathened preterm labour. Polish Journal of Gynaecological Investigations. 2002; 4(3): 147-152.
 39. Kalinka J, Hanke W, Wasiela M, Laudański T: Socioeconomic and environmental risk factors of bacterial vaginosis in early pregnancy. Journal of Perinatal Medicine. 2002; 6: 467-475.
 40. Kalinka J, Laudanski T, Hanke W, Wasiela M: Do microbiological factors account for poor pregnancy outcome among unmarried pregnant women in Poland? Fetal Diagnosis and Therapy. 2003; 18(5): 345-352.
 41. Kalinka J, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: Wpływ zagrażającego porodu przedwczesnego oraz biocenozy pochwy na stężenie wybranych cytokin prozapalnych w wydzielinie szyjkowo-pochwowej kobiet ciężarnych. Ginekologia Polska. 2003; 74(10): 1118-1125. MNiSW=6
 42. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Krzemiński Z, Wasiela M: Ocena występowania i wpływu patologicznej mikroflory dróg rodnych kobiet ciężarnych we wczesnej ciąży na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2003; 55: 277-284.
 43. Wasiela M, Krzemiński Z, Hanke W, Kalinka J: Mykoplazmy genitalne jako czynnik ryzyka w porodach przedwczesnych. Medycyna Wieku Rozwojowego. 2003; 7(3), Suplement 1: 211-216.
 44. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Prevalence and the impact of bacterial vaginosis and bacterial vaginosis-associated flora at early pregnancy on the risk of low birth weight. Archives of Perinatal Medicine. 2003; 9(4): 34-37.
 45. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Are microbiological factors responsible for poor pregnancy outcome among single pregnant women in Polish population? Archives of Perinatal Medicine. 2003;9(4): 38-41.
 46. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Environmental tobacco smoke exposure among pregnant women: impact on fetal biometry at 20-24 weeks of gestation and newborn child’s birth weight. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2004; 76(8): 614-620.
 47. Kalinka J, Gottwald L, Nowakowski M, Lech W, Zdziennicki A, Laudański T: Ocena wpływu małych dawek kwasu acetylosalicylowego na przepływ krwi w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu w ciąży powikłanej idiopatyczną hipotrofią płodu. Ginekologia Polska. 2004; 75(4): 254-260.
 48. Wasiela M, Krzemiński Z, Hanke W, Kalinka J: Przydatność preparatów barwionych metodą Grama do oceny stopnia czystości pochwy u ciężarnych. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2004; 56: 93-98.
 49. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Bacterial vaginosis in early pregnancy and adverse pregnancy outcome in Polish women: Singapore Journal of Obstetrics and Gynecology. 2004; 35(2): 88-94.
 50. Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E, Kalinka J: Wpływ Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum na stężenie interleukiny 8 w wydzielinie pochwowej. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2004; 56: 371-376.
 51. Kalinka J, Hanke W, Sobala W: Impact of prenatal tobacco smoke exposure, as measured by midgestation serum cotinine levels, on fetal biometry and umbilical blood flow velocity waveforms. American Journal of Perinatology. 2005; 22: 41-47.
 52. Kalinka J, Szekeres-Bartho J: The impact of dydrogesterone supplementation on hormonal profile and progesterone-induced blocking factor concentrations in women with threatened abortion. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 53: 166-171.
 53. Wasiela M, Krajewski P, Kalinka J: An association between abnormal vaginal flora during pregnancy and the risk for early-onset neonatal infection. Journal of Pediatrics and Neonatology. 2005; 2: 49-53.
 54. Szwajcowska M, Krajewski P, Kalinka J: Nucleated red blood cells (NRBC) as an auxillary marker of intrauterine infection. Journal of Pediatrics and Neonatology. 2005; 2: 15-18.
 55. Wasiela M, Pietrzak A, Kalinka J, Brzezińska-Błaszczyk E: The levels of proinflammatory cytokines in cervicovaginal fluid of pregnant women- relationship with vaginal microflora. International Review of Allergology and Clinical Immunology. 2005; 11(1): 23-28
 56. Kalinka J, Wasiela M, Sobala W, Brzezińska-Błaszczyk E: Ocena przydatności pomiaru stężenia wybranych cytokin prozapalnych w wydzielinie szyjkowo-pochwowej kobiet ciężarnych jako wczesnego markera wystąpienia porodu przedwczesnego. Ginekologia Polska. 2005; 76(9): 704-712
 57. Wasiela M, Krzemiński Z, Kalinka J, Brzezińska-Błaszczyk E: Korelacja stężeń wybranych cytokin w wydzielinie pochwowo-szyjkowej u ciężarnych kobiet z różnymi mikroskopowymi obrazami tej wydzieliny. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2005; 57: 327-333.
 58. Kalinka J, Sobala W, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: Decreased proinflammatory cytokines in cervicovaginal fluid, as measured in midgestation, are associated with preterm delivery. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 54: 70-76.
 59. Kalinka J, Krajewski P, Hanke W, Wasiela M: Relationship between Chlamydia trachomatis infection diagnosed at early pregnancy and adverse pregnancy outcomes. Journal of Pediatrics and Neonatology. 2006; 3(1): 11-14.
 1. Kalinka J, Radwan M: The impact of dydrogesterone supplementation on serum cytokine profile in women with threatened abortion. American Journal of Reproductive Immunology. 2006; 55(2): 115-121.
 2. Kalinka J, Krajewski P, Sobala W, Wasiela M, Błaszczyk-Brzezińska E: The association between maternal cervicovaginal proinflammatory cytokines concentrations during pregnancy and subsequent early-onset neonatal infection. Journal of Perinatal Medicine. 2006; 34: 371-377.
 3. Jurewicz J, Hanke W, Makowiec-Dąbrowska T, Kalinka J: Wpływ ciężkości pracy kobiet ciężarnych mierzony za pomocą wydatku energetycznego na masę urodzeniową noworodków. Ginekologia Polska. 2006;77(7): 537-542.
 4. Raghupathy R, Kalinka J: Cytokines imbalance in pregnacy complications and its modulation. Frontiers in Bioscience. 2008;13: 985-994.
 5. Wicherek L, Basta P, Sikora J, Galazka K, Rytlewski K, Grabiec M, Lazar A, Kalinka J: RCAS1 Decidual Immunoreactivity in Severe Preeclampsia: Immune Cell Presence and Activity. American Journal of Reproductive Immunology. 2007; 58: 358-366.
 6. Szekeres-Bartho J, Wilczynski JR, Basta P, Kalinka J: Role of progesterone and progestin therapy in threatened abortion and preterm labour. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 1981-1990.
 7. Wilczynski JR, Kalinka J, Radwan M: The role of T-regulatory cells In pregnancy and cancer. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 2289-2274.
 8. Polańska K, Hanke W, Laudański T, Kalinka J: Stężenie kotyniny w osoczu jako biomarker czynnej i biernej ekspozycji kobiet ciężarnych na dym tytoniowy. Ginekologia Polska. 2007; 78: 796-801.
 9. Krajewski P, Kalinka J, Welfel E, Kwiatkowska I, Pokrzywnicka M: Jądrzaste krwinki czerwone jako wczesny marker krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego u noworodków. Ginekologia Polska. 2007; 12: 961-965.
 10. Popiela TJ, Wicherek L, Radwan M, Sikora J, Banas T, Basta P, Kulczycka M, Grabiec M, Obrzut B, Kalinka J: The Differences in RCAS1 and DFF45 Endometrial Expression Between Late Proliferative, Early Secretory, and Mid-Secretory Cycle Phases. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2007; 45, Suplement 1: 157-162.
 11. Wicherek L, Basta P, Galazka K, Mak P, Dancewicz L, Kalinka J: RCAS1 decidual immunoreactivity and RCAS1 serum level during cesarean section with respect to the progression of labour. American Journal of Reproductive Immunology. 2008; 59: 152-158.
 12. Wilczyński JR, Radwan M, Kalinka J: The characterization and role of regulatory T cells in immune reactions. Frontiers in Bioscience. 2008,13: 2266-2274.
 13. Krajewski P, Welfel E, Kalinka J, Pokrzywnicka M, Kwiatkowska M: Ocena zależności między liczbą jądrzastych krwinek czerwonych w krwi obwodowej a infekcją wrodzoną u noworodków. Ginekologia Polska. 2008; 79: 17-22.
 14. Ryckman KK, Williams SM, Kalinka J. Correlations of selected vaginal cytokine levels with pregnancy-related traits in women with bacterial vaginosis and mycoplasmas. Journal of Reproductive Immunology. 2008; 78: 172-180.
 15. Galazka K, Wicherek L, Sikora J, Czekierdowski A, Banas T, Bednarek W, Obrzut B, Blecharz P, Reron A, Kalinka J: RCAS1 decidual immunoreactivity during stillbirth: Immune cell presence and activity. American Journal of Reproductive Immunology. 2008;60:513-522.
 16. Wasiela M, Misiak G, Pieczara A, Kalinka J: Association between hydrogen peroxide Lactobacillus species and bacterial vaginosis-related bacteria in vaginal fluid of pregnant women. Archives of Perinatal Medicine. 2008;14,4: 23-27.
 17. Kalinka J, Bitner A: Interleukin-1β and Interleukin -1 receptor antagonist genes polimorphisms and the risk of spontaneous preterm delivery in the population of Polish women. Archives of Perinatal Medicine. 2008;14,4:
  33-36
 18. Krajewski P, Kwiatkowska M, Kalinka J, Chudzik A, Pokrzywnicka M: Adaptation period of the first and secondo twin – comparative analysis of somatometric, biochemical, and clinical parameters. Archives of Perinatal Medicine. 2008;14,4: 28-32.
 19. Kalinka J, Lipińska M, Sosnowski D, Wiliński W, Skoczylas M, Serafin M, Prośniewska M, Krajewski P, Laudański T: Ocena skuteczności stosowania karbetocyny w profilaktyce krwawień poporodowych u kobiet po cięciu cesarskim – doniesienie wstępne. Ginekologia Polska 2009; 80: 512-517.
 20. Kalinka J, Lipińska M, Serafin M, Prośniewska M, Krajewski P: Ocena skuteczności zastosowania karbetocyny (Pabal) w profilaktyce krwotoków po cięciach cesarskich wykonanych w trybie naglącym – doniesienie wstępne. Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2009;3 (13): 47-55.
 21. Galazka K, Wicherek, Pitynski K, Kijowski J, Zajac K, Bednarek W, Dutsch-Wicherek M, Rytlewski K, Kalinka J, Basta A, Majka M: Changes in the subpopulation of CD25+ CD4+ and FOXP3+ regulatory T cell in decidua withrespect to the progression of labour at term and the lack of analogical changes in the subpopulation of suppressive B7-H4+ macrophages – a preliminary report. American Journal of Reproductive Immunology. 2009; 61: 136-146.
 22. Kalinka J, Bitner A: Ocena związku polimorfizmów genów kodujących wybrane cytokiny z występowaniem porodu przedwczesnego w populacji kobiet polskich. Ginekologia Polska. 2009, 80: 111-117.
 23. Bitner A, Kalinka J: IL-1beta, IL-6 promoter, TNF-alpha promotor and IL-1RN gene polymorphisms and the risk of preterm delivery due to preterm premature rupture of membranes in a population of Polish women. Archives of Medical Science. 2010,4: 552- 557.
 24. Serafin M, Prośniewska M, Kalinka J: Group B streptococci (GBS) prevalence in pregnant women in Łódź region: an obstetrical approach and neonatal complications. Archives of Perinatal Medicine. 2010, 16, 4: 194-197.
 25. Krajewski P, Chudzik A, Kalinka J, Kwiatkowska M, Pokrzywnicka M: Electrolytes concentrations in mother’ and their newborns’ hair. Archives of Perinatal Medicine. 2010, 16, 4: 225-228.
 26. Kostrzewa M, Kalinka J, Kazimierak W: The relationship between selected
  labor-associated factors and the number of immature nucleated blood cells,
  including stem cells, in umbilical cord blood. Archives of Perinatal Medicine. 2011 17(2): 104-109
 27. Kostrzewa M, Krzeszowski W, Obsada M, Kalinka J, Kazimierak W: Czynniki ryzyka niepowodzenia planowej indukcji porodu u ciężarnych po 41.tygodniu ciąży. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011;4: 137-142.
 28. Gołąb-Lipińska M, Wasiela M, Krzeszowski W, Jarzębski T, Kalinka J: Ocena skuteczności zastosowania urządzenia medycznego Aquatus® w leczeniu stanów zapalnych pochwy – doniesienie wstępne. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011; 4: 231-235
 29. Łysakowska ME, Kalinka J, Bigos M, Prosniewska M, Wasiela M: Occurrence of virulence gene among S. agalactiae isolates from vagina and anus of pregnant women – a pilot study. Archives of Perinatal Medicine 2011; 17: 229-234
 1. Poręba R, Oszukowski P, Oleszczuk J, Bręborowicz G, Wielgoś M, Czajkowski K, Smolarczyk R, Kalinka J: Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego – stan wiedzy na 2012 rok. Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2012, 2: 56-58
 2. Kuś E, Orłowska K, Kowalska-Koprek U, Kalinka J, Berner-Trąbska M,
  Estemberg D, Brzozowska M, Karowicz-Bilińska A: Analiza sposobu
  zakończenia ciąży u kobiet po przebytym cięciu cesarskim. Ginekologia Polska 2012; 83: 174-177.
 3. Bitner A, Sobala W, Kalinka J. Association Between Maternal and Fetal TLR4 (896A>G, 1196C>T) Gene Polymorphisms and the Risk of Pre-term Birth in the Polish Population. American Journal Reprod Immunol. 2013;69(3):272-80.
 4. Baczyńska M, Kazimierak W, Skoczylas M, Kalinka J: porównanie
  skuteczności preindukcji porodu za pomocą cewnika Foleya z obciążeniem z
  preindukcją przy użyciu żelu PGE2. Perinatologia, Neonatologia i
  Ginekologia . 2013;1(6): 34-39
 5. Pakuła D, Fras P, Sosnowski D, Sikora-Szubert A, Kalinka J: Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na długość II okresu porodu oraz częstość wykonywania cięcia cesarskiego w odniesieniu do czasu rozpoczęcia znieczulenia. Perinatologia, Neonatologia i
  Ginekologia. 2013;6, (4): 229-234
 6. Prośniewska M, Kalinka J: P Demograficzne i mikrobiologiczne czynniki
  ryzyka nosicielstwa Streptococcus agalatiae u kobiet ciężarnych.
  Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2014;1 (31): 16-24
 7. Prośniewska M, Kalinka J, Bigos M, Gołąb – Lipińska M. Ocena oporności paciorkowców beta – hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych. Ginekologia Polska 2014, 85, (9):688-94

   SPIS PUBLIKACJI Z IMPACT FACTOR

 1. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Sociodemographic and environmental risk factors of preterm delivery and small-for-gestational-age babies. Medical Science Monitor. 1998; 4(3): 505-512. IF=1,514
 2. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Single motherhood, urban residence and SGA babies in Central Poland. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 1998; 61(3): 289-291. IF=1,228
 3. Hanke W, Kalinka J, Florek E, Sobala W: Passive smoking and pregnancy outcome in central Poland. Human and Experimental Toxicology. 1999; 18: 265–271. IF=1,456
 4. Hanke W, Kalinka J, Makowiec–Dąbrowska T, Sobala W: Heavy Physical Work During Pregnancy – A Risk Factor for Small – for – Gestational – Age Babies in Poland. American Journal of Industrial Medicine. 1999; 36: 200–205.IF=1,489
 1. Hanke W, Saurel–Cubizolles MJ, Sobala W, Kalinka J: Employment status of pregnant women in Central Poland and the risk of preterm delivery and small-for-gestational-age infants. European Journal of Public Health. 2001; 11(1): 23–28. IF=2,176
 2. Wasiela M, Hanke W, Kalinka J: Associaton between abnormal microbiological flora of the lower genital tract in early pregnancy and socio-economic, demographic and environmental risk factors. Medical Science Monitor. 2001; 7(6): 1250-1255. IF=1,514
 3. Kalinka J, Hanke W, Wasiela M, Laudański T: Socioeconomic and environmental risk factors of bacterial vaginosis in early pregnancy. Journal of Perinatal Medicine. 2002; 30(6): 467-475. IF=1,234
 4. Kalinka J, Laudanski T, Hanke W, Wasiela M: Do microbiological factors account for poor pregnancy outcome among unmarried pregnant women in Poland? Fetal Diagnosis and Therapy. 2003; 18(5): 345-352.IF=1,184
 1. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Environmental tobacco smoke exposure among pregnant women: impact on fetal biometry at 20-24 weeks of gestation and newborn child’s birth weight. Int Arch Occup Environ Health. 2003; 76(8): 614-620. IF=1,938
 2. Kalinka J, Hanke W, Sobala W: Impact of prenatal tobacco smoke exposure, as measured by midgestation serum cotinine levels, on fetal biometry and umbilical blood flow velocity waveforms. American Journal of Perinatology. 2005; 22: 41-47. IF=1,158
 3. Kalinka J, Szekeres-Bartho J: The impact of dydrogesterone supplementation on hormonal profile and progesterone-induced blocking factor concentrations in women with threatened abortion. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 53:166-171. IF=2,172
 4. Kalinka J, Sobala W, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: Decreased proinflammatory cytokines in cervicovaginal fluid, as measured in midgestation, are associated with preterm delivery. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 54: 70-76. IF=2,172
 5. Kalinka J, Szekeres – Bartho J: Physiology should be supported with evidence in progesterone administration for threatened miscarriage – authors reply. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 54(6): 397.IF= 2,172
 1. Kalinka J, Radwan M: The impact of dydrogesterone supplementation on serum cytokine profile in women with threatened abortion. American Journal of Reproductive Immunology. 2006; 55(2): 115-121.IF=2,172
 1. Kalinka J, Krajewski P, Sobala W, Wasiela M, Błaszczyk-Brzezińska E: The association between maternal cervicovaginal proinflammatory cytokines concentrations during pregnancy and subsequent early-onset neonatal infection. J Perinat Med. 2006; 34: 371-377. IF=1,234
 2. Raghupathy R, Kalinka J: Cytokines imbalance in pregnacy complications and its modulation. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 985-994.IF=3,308
 1. Wicherek L, Basta P, Sikora J, Galazka K, Rytlewski K, Grabiec M, Lazar A, Kalinka J: RCAS1 Decidual Immunoreactivity in Severe Preeclampsia: Immune Cell Presence and Activity. American Journal of Reproductive Immunology. 2007; 58: 358-366.IF=2,172
 1. Szekeres-Bartho J, Wilczynski JR, Basta P, Kalinka J: Role of progesterone and progestin therapy in threatened abortion and preterm labour. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 1981-1990. IF=3,308
 2. Wilczynski JR, Radwan M, Kalinka J: The characterization and role of regulatory T cells in immune reactions. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 2266-2274. IF=3,308
 3. Wilczynski JR, Kalinka J, Radwan M: The role of T-regulatory cells in pregnancy and cancer. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 2289-2274.IF=3,308
 1. Wicherek L, Basta P, Galazka K, Mak P, Dancewicz L, Kalinka J: RCAS1 Decidual immunoreactivity and RCAS1 serum level during cesarean section with respect to the progression of labour. American Journal of Reproductive Immunology. 2008; 59: 152-158. IF=2,172
 2. Popiela TJ, Wicherek L, Radwan M, Sikora J, Banas T, Basta P, Kulczycka M, Grabiec M, Obrzut B, Kalinka J: The Differences in RCAS1 and DFF45 Endometrial Expression Between Late Proliferative, Early Secretory, and Mid-Secretory Cycle Phases. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2007;45, Suplement 1: 157-162. IF=1,213
 1. Slama R, Darrow L, Parker J, Woodruff T, Strickland M, Nieuwenhuijsen M, Glinianaia S, Hoggatt J. K, Kannan S, Hurley F, Kalinka J, Sram R, Bauer M, Wilhelm M, Heinrich J, Ritz B: Atmospheric Pollution and Human Reproduction: Report of the Munich International Workshop. Environmental Heath Perspectives. 2008; 116: 791-798. IF=6,123
 2. Ryckman KK, Williams SM, Kalinka J. Correlations of selected vaginal cytokine levels with pregnancy-related traits in women with bacterial vaginosis and mycoplasmas. Journal of Reproductive Immunology. 2008; 78: 172-180. IF=2,778
 3. Galazka K, Wicherek L, Sikora J, Czekierdowski A, Banas T, Bednarek W, Obrzut B, Blecharz P, Reron A, Kalinka J: RCAS1 decidual immunoreactivity during stillbirth: Immune cell presence and activity. American Journal of Reproductive Immunology. 2008;60: 513-522.IF=2,172
 1. Galazka K, Wicherek, Pitynski K, Kijowski J, Zajac K, Bednarek W,
  Dutsch-Wicherek M, Rytlewski K, Kalinka J, Basta A, Majka M: Changes in the subpopulation of CD25+ CD4+ and FOXP3+ regulatory T cell in decidua with respect to the progression of labour at term and the lack of analogical changes in the subpopulation of suppressive B7-H4+ macrophages – a preliminary report. American Journal of Reproductive Immunology. 2009; 61: 136-146. IF=2,172
 2. Bitner A, Kalinka J: IL-1beta, IL-6 promoter, TNF-alpha promotor and IL-1RN gene polymorphisms and the risk of preterm delivery due to preterm premature rupture of membranes in a population of Polish women. Archives of Medical Science. 2010,4: 552- 557. IF= 1,012
 3. Kuś E, Orłowska K, Kowalska-Koprek U, Kalinka J, Berner-Trąbska M,
  Estemberg D, Brzozowska M, Karowicz-Bilińska A: Analiza sposobu
  zakończenia ciąży u kobiet po przebytym cięciu cesarskim. Ginekologia Polska 2012; 83: 174-177. IF=0,367
 4. Bitner A, Sobala W, Kalinka J. Association Between Maternal and Fetal TLR4 (896A>G, 1196C>T) Gene Polymorphisms and the Risk of Pre-term Birth in the Polish Population. American Journal Reprod Immunol. 2013;69(3): 272-80. IF=3,0
 5. Prośniewska M, Kalinka J, Bigos M, Gołąb – Lipińska M. Ocena oporności paciorkowców beta – hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych. Ginekologia Polska. 2014, 85, (9):688-94.
 6. Kacerovsky M1, Lenco J, Musilova I, Tambor V, Lamont R, Torloni MR, Menon R; PREBIC Biomarker Working Group 2012-2013. Collaborators (14): Cobo T, Conti N, Hermans F, Hickok D, Kalinka J, Kholin A, Kim YJ, Lapointe J, Massinen T, Peelen M, Polettini J, Takeda J, Voltolini C, Khodayeva Z. Proteomic biomarkers for spontaneous preterm birth: a systematic review of the literature. Reprod Sci. 2014 Mar;21(3):283-95.

Listy do Redakcji

 1. Kalinka J, Szekeres – Bartho J: Physiology should be supported with evidence in progesterone administration for threatened miscarriage – authors reply. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 54(6): 397. MNiSW =15 IF=2,172

Prace kazuistyczne

 1. Fulmańska M, Radowicka M, Radwan M, Kalinka J: Ciąża u 47-letniej kobiety poddanej zabiegowi zapłodnienia z zastosowaniem komórki jajowej pobranej od dawczyni (IVF-OD). Ginekologia Polska. 2011,5: 378-381
 2. Baczyńska M, Radwan P, Chojnowski K, Kalinka J: Ciąża i poród u pacjentki z mielofibrozą – opis przypadku. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2012;2: 118-120.
 3. Sosnowski D, Serafin M, Kalinka J: Poród u ciężarnej po leczeniu z powodu zespołu Ashermana – opis przypadku. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2012; 5 (3): 169-172
 4. Kalinka J, Szuber M, Zdziennicki A, Chojnowski K, Maciejewski M, Piestrzeniewicz M, Zakliczyński M, Drożdż J: A second delivery after heart transplantation – a case study. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2014; 11 (3): 339-342 DOI: 10.5114/kitp.2014.45688

Prace oryginalne z pełnym tekstem zamieszczone w biuletynach i materiałach zjazdowych

 1. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Unemployment during pregnancy – the unrecognised risk factor of preterm deliveries in the Lodz region. Proceedings of the Conference “Challenges to Epidemiology in changing Europe”. Kraków, July 2 – 3, 1999, 221 –232. Praca wyróżniona: Poster of Distinction.
 2. Hanke W, Kalinka J, Świątczak J, Sobala W. Wpływ zanieczyszczeń środowiska i cech społeczno-zawodowych matek na ryzyko wcześniactwa i hipotrofii płodu w regionie łódzkim. Materiały Sympozjum „Zagrożenia środowiskowe w wieku rozwojowym dziecka”. Legnica -czerwiec 1998, 112-127.

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH:

 1. Chudzik A, Krajewski P, , Kalinka J: Późne wcześniactwo. Ciąża wysokiego ryzyka. Redakcja Grzegorz H. Bręborowicz. Wydanie trzecie – uaktualnione i rozszerzone. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań MMX. ISBN 83-7314-059-2: 2010: 137-143
 2. Hanke W, Kalinka J: Środowiskowe i zawodowe czynniki ryzyka porodu przedwczesnego. Ciąża wysokiego ryzyka. Redakcja Grzegorz H. Bręborowicz. Wydanie trzecie – uaktualnione i rozszerzone. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań MMX. ISBN 83-7314-059-2: 2010: 145-154
 3. Kalinka J, Bitner A: Genetyczne uwarunkowania porodu przedwczesnego. Ciąża wysokiego ryzyka. Redakcja Grzegorz H. Bręborowicz. Wydanie trzecie– uaktualnione i rozszerzone. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań MMX. ISBN 83-7314-059-2: 2010: 155-162
 4. Kalinka J, Bręborowicz GH: Progesteron w profilaktyce porodu przedwczesnego. Ciąża wysokiego ryzyka. Redakcja Grzegorz H. Bręborowicz. Wydanie trzecie– uaktualnione i rozszerzone. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań MMX. ISBN 83-7314-059-2: 2010: 211-215
 5. Kalinka J, Bitner A: Poród przedwczesny. Położnictwo tom 2. Medycyna Matczyno-Płodowa.. Rozdział 3 „Nieprawidłowy czas trwania ciąży”.. Redakcja naukowa tomu 2 prof. dr hab. med. G. H. Bręborowicz, prof. dr hab. med. T. Paszkowski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012: 19-44.
 6. Kalinka J, Bitner A: Poród przedwczesny. 1-38. PZWL Pod redakcją Grzegorza H. Bręborowicza. 2014, 1-38 – zaakceptowane do druku

KOMENTARZ REDAKCYJNY

 1. Kalinka J. Komentarz do artykułu „Pomiar długości szyjki macicy a poród przedwczesny”. Ginekologia po Dyplomie. 2013;15,4: 29-30

SPIS PRAC POGLĄDOWYCH:

 1. Kalinka J, Sosnowski D: Rola wolnych rodników w wybranych patologiach położniczych. Ginekologia Praktyczna 1996, 4: 29-31.
 2. Szwajcowska M, Kalinka J, Sosnowski D: Rola wolnych rodników wybranych patologiach noworodkowych. Ginekologia Praktyczna 1996, 6: 21-23.
 3. Wasiela M, Wojtczak K, Kalinka J: Bacterial Vaginosis – rola i znaczenie w ginekologii i położnictwie. Ginekologia Praktyczna 1999, 2(35): 33-38.
 4. Wasiela M, Wojtczak K, Kalinka J: Bacterial vaginosis – aktualne metody diagnostyczne. Ginekologia Praktyczna 1999, 5(38): 22–23.
 5. Wasiela M, Kalinka J: Gardnerella vaginalis – chorobotwórczość, diagnostyka , leczenie. Ginekologia Praktyczna 2001, 3(56): 34-39.
 6. Brucka A, Kalinka J: Rola i znaczenie selenu w organizmie matki i płodu w przebiegu ciąży prawidłowej i patologicznej. Ginekologia Praktyczna 2002, 4(67): 43–48.
 7. Polańska K, Hanke W, Kalinka J: Wpływ narażenia na dym tytoniowy w okresie prekoncepcyjnym i w życiu płodowym na ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych u dzieci – przegląd badań epidemiologicznych. Ginekologia Polska. 2006;77(9): 726-732.
 8. Slama R, Darrow L, Parker J, Woodruff T, Strickland M, Nieuwenhuijsen M, Glinianaia S, Hoggatt JK, Kannan S, Hurley F, Kalinka J, Sram R, Bauer M, Wilhelm M, Heinrich J, Ritz B: Atmospheric Pollution and Human Reproduction: Report of the Munich International Workshop. Environmental Health Perspectives. 2008;116: 791-798 IF=6,123
 9. Krajewski P, Chudzik A, Pokrzywnicka M, Kalinka J, Kwiatkowska M: Macro-micro- and trace elements concentrations in mother’s and newborn’s hair and its impact on pregnancy outcome: a review. Archives of Perinatal Medicine. 2009; 15(2): 67-72
 10. Chudzik A, Krajewski P, , Kalinka J, Skoczylas M, Pokrzywnicka M: Late preterm birth – neonatologist’s point of view. Part 1. Archives of Perinatal Medicine. 2010;16,1: 16-20.
 11. Krajewski P, Chudzik A , Kalinka J, Skoczylas M, Pokrzywnicka M: Late preterm birth – neonatologist’s point of view. Part 2. Neurological problems. Archives of Perinatal Medicine. 2010;16,2: 83-85.
 12. Skoczylas M, Baczyńska M, Chudzik A, Krajewski P, Pokrzywnicka M, Kalinka J: Późny poród przedwczesny – punkt widzenia położnika. Część I.
  Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011;4,(1):
 13. Skoczylas M, Baczyńska M, Chudzik A, Krajewski P, Pokrzywnicka M, Kalinka J: Późny poród przedwczesny – punkt widzenia położnika. Część II.
  Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011;4,(2): 65-69
 14. Kalinka J: Progesteron w profilaktyce porodu przedwczesnego. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011;4,(1): 6-10.
 15. Suzin J, Kalinka J, Tyliński W, Sosnowski D, Szubert M, Kowalczyk-Amico
  K: Oszczędzające leczenie raka jajnika u młodej kobiety – najczęstsze
  problemy ginekologiczno- położnicze na podstawie analizy opisu przypadku.
  Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2011; 4 (22):69-74
 16. Kostrzewa M, Kalinka J: Indukcja porodu. Część 1. Kontrowersje i korzyści wynikające ze wskazań do indukcji porodu. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2012 (5); 4: 185-189
 1. Kufelnicka-Babout M, Kalinka J; Should we be afraid of
  methicillin-resistant Staphylococcus aureus in obstetrics? Archives of
  Perinatal Medicine. 2013; 19 (2): 75-79
 2. Kalinka J , Kostrzewa M: Indukcja porodu . Część 2. Przegląd
  najczęściej stosowanych metod indukcji porodu. Perinatologia, Neonatologia
  i Ginekologia . 2013;1(6): 19-23.
 3. Kalinka J, Bręborowicz GH: Tokoliza w porodzie przedwczesnym.
  Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia . 2013;1(6): 47-48
 4. Kalinka J, Baczyńska M: Okołoporodowe pęknięcie krocza- częstość występowania , czynniki ryzyka , następstwa oraz sposoby zapobiegania. Ginekologia po Dyplomie. 2014, 16 (1): 28-32
 5. Kalinka J, Gołąb-Lipińska M: Leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego z zastosowaniem preparatu Tractosile – doniesienie wstępne. Obstetrics Newsletter. 2014;1: 37-39
 6. Kacerovsky M1, Lenco J, Musilova I, Tambor V, Lamont R, Torloni MR, Menon R; PREBIC Biomarker Working Group 2012-2013. Collaborators (14): Cobo T, Conti N, Hermans F, Hickok D, Kalinka J, Kholin A, Kim YJ, Lapointe J, Massinen T, Peelen M, Polettini J, Takeda J, Voltolini C, Khodayeva Z. Proteomic biomarkers for spontaneous preterm birth: a systematic review of the literature. Reprod Sci. 2014 Mar;21(3):283-95.

STANOWISKO EKSPERTÓW

 1. Poręba R, Oszukowski P, Oleszczuk J, Bręborowicz G, Wielgoś M, Czajkowski K, Smolarczyk R, Kalinka J: Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego – stan wiedzy na 2012 rok. Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2012, 2: 56-58
 2. Poręba R, Oszukowski P, Oleszczuk J, Bręborowicz G, Wielgoś M, Czajkowski K, Smolarczyk R, Kalinka J: Rozszerzone stanowisko zespołu EkspertówPolskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego. GinPolMedProject. 2013;1(27): 41

Wykaz referatów opublikowanych w postaci streszczeń

 1. Kalinka J, Hanke W: Określenie czynników ryzyka porodu przedwczesnego przy zastosowaniu modelu regresji logistycznej. Sympozjum Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego „Poród przedwczesny”. Warszawa, 10-11 maja 1996, Medipress Suplement 4, 1996, 6.
 2. Sieroszewski P, Lipecka-Kidawska E, Kalinka J, Surkont G, Suzin J: Ocena parametrów biometrycznych (GS, CRL, BPD, YS) we wczesnej ciąży przy użyciu głowicy abdominalnej i endovaginalnej. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 19-21 września, Cieszyn 1996, 120.
 3. Sieroszewski P, Kalinka J, Lech W, Surkont G, Suzin J: Porównanie wskaźników jakościowych (SID, RI, PI) przepływu krwi w tętnicach macicznych w I trymestrze ciąży prawidłowej i zagrożonej poronieniem. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 19-21 września, Cieszyn 1996, 121.
 4. Sieroszewski P, Kalinka J, Kidawska E, Suzin J: Beurteilung der physiologischen Schwangerschaftsentwicklung im ersten Trimenon – Biometric und Dopplerblutflußmessung in der Arteria Uterina. Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin, 5 Kongreß, 21 23.02.1997, Bonn.
 5. Sieroszewski P, Kalinka J, Strużycki K, Suzin J: Analyse der Schwangerschaftsgefährdung im ersten Trimenon auf Grund der Ultraschallbiometrie und der Dopplerblutflußmessung (S/D), RI, PI) in der Arteria Uterina. Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin, 5 Kongreß, 21 23.02.1997, Bonn.
 6. Szwajcowska M, Kobierska M, Kalinka J, Jadczyk D, Hanke W: Maternal Risk Factors of Congenital Infections in Newborns. 2nd World Congress on Labor and Delivery, May 6-9, 1997, Rome, Italy, p.75.
 7. Kalinka J, Sieroszewski P, Hanke W, Dec W: Diagnosis and management of cervical incompetence in Poland. 2nd World Congress on Labor and Delivery, May 6-9, 1997, Rome, Italy, p.125.
 8. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: The multivariate analysis of SGA babies risk factors in Central Poland the 'single mother’ phenomenon. 2nd World Congress on Labor and Delivery, May 6-9, 1997, Rome, Italy, p.37.
 9. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Risk factors of preterm delivery in Central Poland – the 'four µ’ pattern. 2nd World Congress on Labor and Delivery, May 6-9, 1997, Rome, Italy, p.124.
 10. Sosnowski D, Kalinka J, Hanke W, Dec W: Prenatal helath care in Central Poland. 2nd World Congress on Labor and Delivery, May 6-9, 1997, Rome, Italy, p.128.
 11. Kobierska J, Szwajcowska M, Jadczyk D, Hanke W, Kalinka J: Matczyne czynniki ryzyka występowania wrodzonych zakażeń u noworodków. XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok – Mikołajki – Olsztyn, 4-7 czerwca 1997, Ginekologia Polska 1997, LXVIII, 68(6), 89.
 12. Jastrzębska J, Przybył D, Hanke W, Kalinka J: Ocena skuteczności profilaktyki antynikotynowej w świetle nawyków palenia tytoniu u kobiet w ciąży w makroregionie łódzkim. XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok – Mikołajki – Olsztyn, 4 7 czerwca 1997, Ginekologia Polska 1997, LXVIII, 68(6), 72.
 13. Sobantka S, Kolasa D, Rykała R, Skrabulska A, Hanke W, Kalinka J: Ryzyko porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu a wybrane cechy społeczno-zawodowe mieszkanek makroregionu łódzkiego. XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok – Mikołajki – Olsztyn, 4 7 czerwca 1997, Ginekologia Polska 1997, LXVIII, 68(6), 219.
 14. Sosnowski D, Wieczorek M, Kalinka J, Hanke W: Wybrane zagrożenia w przebiegu ciąży oraz sposoby ich leczenia u mieszkanek makroregionu łódzkiego. XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok – Mikołajki – Olsztyn, 4 7 czerwca 1997, Ginekologia Polska 1997, LXVIII, 68(6), 223.
 15. Kalinka J, Hanke W: The risk factors for small for gestational age (SGA) babies in Poland. IEA European Regional Meeting, The Health of Populations in a Changing Europe, Münster, Germany, September 3-6, 1997, 78.
 16. Hanke W, Kalinka J: Cigarette smoking during pregnancy as a risk factor for preterm delivery and SGA development in urban population of Poland. IEA European Regional Meeting, The Health of Populations in a Changing Europe, Münster, Germany, September 3-6, 1997, 77.
 17. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Smoking at pregnancy – the risk factor of small for gestational age (SGA) babies and preterm delivery (PD). MEDICHEM 1997, 25th Silver Jubilee, „Global challenges to occupational and environmental health in the chemical industry”, September 30 – October 3, 1997, Varna, Bulgaria.
 18. Wasiela M, Kalinka J, Krzemiński Z, Hanke W: The influence of the abnormal vaginal biocenosis in pregnant women on congenital infections of the newborns. VI International Conference on Maternal and Neonatal Health Prof. Roberto Caldeyro-Barcia, Social, cultural and technological determinants of maternal and neonatal health, Campinas-SP-Brazil, November 3-5, 1997.
 19. Kalinka J, Palatyński A, Gruszczyńska J, Hanke W: Retrospective evaluation of laparoscopic findings in women with endometriosis genitalis externa. Gynecological Endocrinology. Programme and book of abstracts presented at the 6-th World Congress of Gynecological Endocrinology 1998, 12(2), p. 35.
 20. Kalinka J,Hanke W, Sobala W: The comparison of the risk factors for mild and severe small-forgestational-age babies (SGA) in Central Poland. Gynecological Endocrinology. Programme and book of abstracts presented at the 6-th World Congress of Gynecological Endocrinology 1998, 12(2), p. 95.
 21. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Territorial differences in the prevalance of risk factors of preterm delivery (PD) in the Lodz region – do they explain the differences in PD rate in this area? Gynecological Endocrinology. Programme and book of abstracts presented at the 6-th World Congress of Gynecological Endocrinology 1998, 12(2), p. 96.
 22. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Socio-economic and medical risk factors of preterm delivery in Central Poland. Gynecological Endocrinology. Programme and book of abstracts presented at the 6-th World Congress of Gynecological Endocrinology 1998, 12(2), p. 97.
 23. Hanke W, Kalinka J, Suzin J, Sobala W: Wpływ cech społeczno-zawodowych matek oraz zanieczyszczeń powietrza w miejscu zamieszkania na ryzyko wcześniactwa i hipotrofii płodu. II Forum „Łódź – Zdrowe Miasto”, Łódź, 24 marca 1998 r.
 24. Wasiela M, Misiak G, Kalinka J., Krzemiński Z, Laudański T: Qualitative and quantitative evaluation of vaginal microbial flora among pregnant women with threatened preterm labour. XIV International Congress „The Fetus as a Patient”, Amsterdam, The Netherlands, May 12-15, 1998, Fetal Diagn. Ther. 1998, 13 Suplement 1, p. 110.
 25. Kalinka J, Hanke W, Sobala W, Guzowski G, Wasiela M: Socio-economic and environmental risk factor of small-for-gestational-age babies in changing Poland. XIV International Congress „The Fetus as a Patient”, Amsterdam, The Netherlands,May 12-15, 1998, Fetal Diagn. Ther. 1998, 13 Suplement 1, p. 96-97.
 26. Kalinka J, Hanke W, Sosnowski D, Sobala W, Suzin J: The use of medical services and the risk of preterm delivery in the population of polish women with a history of spontaneous abortion. XIV International Congress „The Fetus as a Patient”, Amsterdam, The Netherlands, May 12-15, 1998, Fetal Diagn. Ther. 1998, 13 Suplement 1, p. 108-109.
 27. Hanke W, Sobala W, Kalinka J, Rosen D: Air pollution and environmental, sociodemographic and constitutional risk factors of preterm delivery. 13th Congress of the European Association of Gynaecologists and Obstetricians (EAGO), Jerusalem, Israel May 10-14, 1998, p. 102.
 28. Kalinka J, Hanke W, Sobala W, Rosen D: The prevalence and risk factors of small-for-gestational – age babies in central Poland. 13th Congress of the European Association of Gynaecologists and Obstetricians (EAGO), Jerusalem, Israel May 10-14, 1998, p. 102.
 29. Sieroszewski P, Kalinka J, Karowicz A, Suzin J: Low – dose aspirin therapy as a trial of the fetal IUGR treatment – analysis of the efficiency by the ultrasound examination. 13th Congress of the European Association of Gynaecologists and Obstetricians (EAGO), Jerusalem, Israel May 10-14, 1998, p. 104.
 30. Sieroszewski P, Kalinka J, Karowicz A, Kowalska-Koprek U, Suzin J: Low – dose aspirin therapy as a trial of the fetal IUGR treatment – sonographic doppler estimation of the fetal arteries blood flow. 13th Congress of the European Association of Gynaecologists and Obstetricians (EAGO), Jerusalem, Israel May 10-14, 1998, p. 104.
 31. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Heavy physical work at pregnancy – a risk factor for small-for-gestational-age babies in Poland. International Conference on „Women’s Health: Occupation, Cancer & Reproduction”. New Perspectives in Occupational Epidemiology. 1988, May 14-16, Reykjavik, Iceland, p. 82.
 32. Kalinka J, Hanke W, Sobala W: Unemployment as a risk factor of preterm delivery and small-for gestational-age babies in central Poland. International Conference on „Women’s Health: Occupation, Cancer & Reproduction”. New Perspectives in Occupational Epidemiology. 1988, May 14-16, Reykjavik, Iceland, p. 83.
 33. Hanke W, Florek E, Sobala W, Kalinka J: Passive smoking and pregnancy outcome in Central Poland. International Symposium Passive Smoking & Children, Aug. 24-25, 1998, University Medical Center, Essen, Germany.
 34. Sobala W, Hanke W, Kalinka J: Palenie tytoniu przez kobiety ciężarne w regionie łódzkim a ryzyko wcześniactwa i hipotrofii płodu. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Palenie tytoniu a zdrowie”. Warszawa, Centrum Onkologii – Instytut, 16.11.1998.
 35. Hanke W, Kalinka J, Sobala W, Wasiela M: Socio-economic characteristics of women who guit smoking during pregnancy. IV. World Congress of Perinatal Medicine April, 18-22, 1999, Buenos Aires, Argentina, Abstracts CO46.
 36. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: How many newborns could not be premature or SGA, if their mothers did not smoke in pregnancy. IV World Congress of Perinatal Medicine. April 18-22, 1999, Buenos Aires, Argentina, CO94.
 37. Kalinka J, Hanke W, Sieroszewski P, Laudański T, Suzin J: The effectiveness of IUGR treatment with low – dose Aspirin – the effect on birth weignt. IV World Congress of Perinatal Medicine. April 18-22, 1999, Buenos Aires, Argentina, P 131 – Poster Award – Mention of Honor – praca wyróżniona w sesji plakatowej.
 38. Kalinka J, Sieroszewski P, Hanke W, Laudański T, Suzin J: The effectiveness of IUGR treatment by low-dose Aspirin – ultrasound examination. IV World Congress of Perinatal Medicine. April 18-22, 1999, Buenos Aires, Argentina, P 132.
 39. Wasiela M, Laudański T, Krzemiński Z, Kalinka J: The role of H202 producing lactobacilli on pregnancy outcome. IV World Congress of Perinatal Medicine. April 18-22, 1999, Buenos Aires, Argentina, P 175.
 40. Wasiela M, Kalinka J, Misiak G, Laudański T, Krzemiński Z: Relationship between cervical erosion and bacterial vaginosis during pregnency. IV World Congress of Perinatal Medicine. April 18-22, 1999, Buenos Aires, Argentina, P 179.
 41. Kalinka J, Szwajcowska M, Hanke W, Wasiela M, Laudański T: Pregnant women hospitalization and cervical incompetence as a risk factors of congenital infection in newborns. IV World Congress of Perinatal Medicine. April 18-22, 1999, Buenos Aires, Argentina, P 182.
 42. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Unemployment during pregnancy – the unrecognised risk factor of preterm deliveries in the Lodz region. Proceedings of the Conference “ Challenges to Epidemiology in changing Europe”. Kraków, July 2 – 3, 1999, 221 –232. Praca wyróżniona: Poster of Distinction.
 43. Hanke W, Kalinka J: Environmental tabacco smoke (ETS) exposure among pregnant women in Poland. Abstracts of the XVII European Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugal, 25 – 28 June, 2000, P118. Prenatal and Neonatal Medicine 2000, June, Vol. 5, Supplement 2, 119.
 44. Hanke W, Wasiela M, Kalinka J: Socio-economic, demographic and environmental risk factors of abnormal microbiological flora of the lower genital tract at early pregnancy – a preeliminary report. Abstracts of the XVII European Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugal, 25 – 28 June, 2000, P119. Prenatal and Neonatal Medicine 2000, June, Vol. 5, Supplement 2, 119.
 45. Kalinka J, Hanke W: Environmental tabacco smoke exposure during pregnancy in Poland: The effect on birth weight. Abstracts of the XVII European Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugal, 25 – 28 June, 2000, P130. Prenatal and Neonatal Medicine 2000, June, Vol. 5, Supplement 2, 125.
 46. Kalinka J, Hanke W, Suzin J: Influence of environmental tobacco smoke exposure during pregnancy on umbilical arterial blood flow. Abstracts of the XVII European Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugal, 25 – 28 June, 2000, P131. Prenatal and Neonatal Medicine 2000, June, Vol. 5, Supplement 2, 125.
 47. Wasiela M, Pieczara A, Kalinka J: Quantitative evaluation of the Mycoplasma Hominis and Ureaplasma Urealiticum in cervical canal at early pregnancy among women with and without bacterial vaginosis. Abstracts of the XVII European Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugal, 25 – 28 June, 2000, P302. Prenatal and Neonatal Medicine 2000, June, Vol. 5, Supplement 2, 211.
 48. Wasiela M, Pietrzak A, Kalinka J, Brzezińska – Błaszczyk E: Poziom IL – 1 alfa, IL – 1 beta w wydzielinie pochwowej u kobiet we wczesnej ciąży. Materiały Zjazdowe, Poznań, 4 września 2000. “Integryna“ – Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. 2000, IX, 41: 14.
 49. Kalinka J, Hanke W: Relationship between serum cotinine concentration in 20-24 week of pregnancy and selected fetus and newborns parameters. Abstract Book of 108th Course: Recent Advances in Perinatal Medicine, Ettore Majorana Foundation and Center for Scientific Culture (EMFCSC), 9-15 June 2001, 184.
 50. Wasiela M, Misiak G, Kalinka J: The influence of cervical erosion on the prevalence of the abnormal cervicovaginal flora at early pregnancy. Abstract Book of 108th Course: Recent Advances in Perinatal Medicine, Ettore Majorana Foundation and Center for Scientific Culture (EMFCSC), 9-15 June 2001, 184.
 51. Kalinka J, Wasiela M, Jerzyński A, Pieczara A, Misiak G, Laudański T, Krzemiński Z: The evaluation and prevalence of microbiological flora of the lower genital tract among women at early pregnancy. Abstract Book of 108th Course: Recent Advances in Perinatal Medicine, Ettore Majorana Foundation and Center for Scientific Culture (EMFCSC), 9-15 June 2001, 184.
 52. Kalinka J, Hanke W, Misiak G, Pieczara A, Wasiela M: Bacterial Vaginosis in Polish population of pregnant women: prevalence and association with adverse pregnancy outcome. 5 World Congress of Perinatal Medicine: Barcelona, Spain, September, 23-27, 2001. Journal of Perinatal Medicine 2001, 29, Supplement I Part 1: 34.
 53. Perenc M, Kalinka J, Mo. Akoel K, Kałużewski B, Laudański T: An association between elevated serum concentration of alpha-fetoprotein and total human chorionic gonadotropin at early pregnancy and adverse pregnancy outcome – the preeliminary report. 5 World Congress of Perinatal Medicine: Barcelona, Spain, September, 23-27, 2001. Journal of Perinatal Medicine 2001, 29, Supplement I Part 2: 392.
 54. Skoczylas M, Kalinka J, Laudańska I, Laudański T. The use of the fetal pulse oximetry during labour of growth retarded fetuses as a part of an intensive intrapartum survillance. 5 World Congress of Perinatal Medicine: Barcelona, Spain, September, 23-27, 2001. Journal of Perinatal Medicine 2001, 29, Supplement I Part 2: 468.
 55. Wasiela M, Hanke W, Pieczara A, Misiak G, Kalinka J: A longitudinal study of bacterial vaginosis and changes in vaginal flora during pregnancy. 5 World Congress of Perinatal Medicine: Barcelona, Spain, September, 23-27, 2001 Journal of Perinatal Medicine 2001, 29, Supplement I Part 2: 373.
 56. Lipecka-Kidawska E, Kuś E, Kalinka J: Ultrasound estimation of imminent abortion in the very early pregnancy. 5 World Congress of Perinatal Medicine: Barcelona, Spain, September, 23-27, 2001. Journal of Perinatal Medicine 2001, 29, Supplement I Part 2: 557.
 57. Hanke W, Polańska K, Sobala W, Kalinka J: Smoking cessation intervention during pregnancy in Polish urban community – what is a target population ? XVIII International Congress “The Fetus as a Patient”. Fetal Diagnosis and Therapy 2002; 17, Suplement 1, 81.
 58. Kalinka J, Hanke W, Wasiela M: Prevalance and association between Chlamydia trachomatis infection in early pregnancy and preterm delivery and low birth weight. XVIII International Congress “The Fetus as a Patient”. Fetal Diagnosis and Therapy 2002; 17, Suplement 1, 89.
 59. Wasiela M, Kalinka J, Brzezińska-Błaszczyk E: Characterization of the inflammatory cytokines in cervicovaginal fluid among pregnant women with bacterial vaginosis. XVIII International Congress “The Fetus as a Patient”. Fetal Diagnosis and Therapy 2002; 17, Suplement 1, 93.
 60. Kalinka J, Hanke W, Laudański T, Kuś E, Wasiela M: Impact of bacterial colonization at early pregnancy on LBW newborns delivery. 17th European Congress of Obstetrics and Gynecology, Prague, Czech Republic. May 22-25, 2002. Czech Gynecology 2002; 67, Suplement 2: 288.
 61. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Ocena występowania i wpływu patologicznej mikroflory dróg rodnych kobiet ciężarnych we wczesnej ciąży na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego. Sympozjum naukowo – szkoleniowe “ Przedwczesne ukończenie ciąży”, Warszawa – Zegrze, 14-15 czerwca 2002: 15-16.
 62. Wasiela M, Krzemiński Z, Hanke W, Kalinka J: Mykoplazmy genitalne jako czynnik ryzyka w porodach przedwczesnych. Sympozjum naukowo – szkoleniowe “ Przedwczesne ukończenie ciąży”, Warszawa – Zegrze, 14-15 czerwca 2002: 16.
 63. Kalinka J, Hanke W, Wasiela M, Laudański T: Smoking as a risk factor for bacterial vaginosis early in pregnancy. XVIII European Congress of Perinatal Medicine. Oslo, Norway, June 19-22, 2002. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 20002; 11, Suplement 1: 263.
 64. Kalinka J, Hanke W, Wasiela M, Laudański T.: Factors linked to bacterial vaginosis among pregnant women in the Polish population. XVIII European Congress of Perinatal Medicine. Oslo, Norway, June 19-22, 2002. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 20002; 11, Suplement 1: 84.
 65. Wasiela M, Hanke W, Pieczara A, Misiak G, Kalinka J: Bacterial vaginosis and vaginal flora among women in early pregnancy. XVIII European Congress of Perinatal Medicine. Oslo, Norway, June 19-22, 2002. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 20002; 11, Suplement 1: 264.
 66. Wasiela M, Krzemiński Z, Hanke W, Kalinka J: Vaginal colonization by bacterial Vaginosis associated flora as a risk factor for Low Birth Weight. XVIII European Congress of Perinatal Medicine. Oslo, Norway, June 19-22, 2002. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 20002; 11, Suplement 1: 264.
 67. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Czynniki ryzyka związane ze stanem wolnym ciężarnych w populacji polskiej. III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej “ Medycyna Perinatalna XXI wieku”. Łódź 26-28 września 2002. Streszczenia. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2002: 43.
 68. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Częstość występowania oraz wpływ waginozy bakteryjnej ze współistniejącą z BV florą bakteryjną na ryzyko urodzenia dziecka z małą masą urodzeniową. III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej “ Medycyna Perinatalna XXI wieku”. Łódź 26-28 września 2002. Streszczenia. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2002: 43-44.
 69. Kalinka J, Nowakowski M, Gotwald L, Lech W, Laudański T: The impact of low-dose aspirin therapy on umbilical and midlle cerebral artery blood flow in pregnancy complicated by intrauterine growth restriction. II World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries. 1-5 October, Belek-Antalya, Turkey. Perinatoloji Dergesi ( Journal of Perinatology ), 2002, 10, 3: 220.
 70. Wasiela M, Pieczara A, Pietrzak A, Brzezińska-Błaszczyk E, Kalinka J: IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-8 in vaginal fluid of pregnant women with Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum infection. II World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries. 1-5 October, Belek-Antalya, Turkey. Perinatoloji Dergesi ( Journal of Perinatology ), 2002, 10, 3: 224.
 71. Wasiela M, Hanke W, Kalinka J.: The association between bacterial vaginosis at early pregnancy and threatened preterm labour. II World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries. 1-5 October, Belek-Antalya, Turkey. Perinatoloji Dergesi ( Journal of Perinatology ), 2002, 10, 3: 227.
 72. Wasiela M, Krzemiński Z, Pieczara A, Hanke W, Kalinka J: Genital Mycoplasmas vaginal infection among Polish pregnant women at early pregnancyand the risk of preterm delivery. II World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries. 1-5 October, Belek-Antalya, Turkey. Perinatoloji Dergesi (Journal of Perinatology), 2002, 10, 3: 231.
 73. Kalinka J, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: Concentration of selected interleukins in cervicovaginal fluid of pregnant women with threatened preterm labour – preeliminary report. Abstracts of the 15th European Immunology Congress (EFIS 2003), Rhodes, Greece, June 8-12, 2003. Immunology Letters 2003, 87, (1-3), 52-53.
 74. Wasiela M, Kalinka J, Pieczara A, Pietrzak A, Brzezińska-Błaszczyk E: Interleukin-1 Alpha,and interleukin-1 beta in cervicovaginal fluid of pregnant women with bacterial vaginosis. Abstracts of the 15th European Immunology Congress (EFIS 2003), Rhodes, Greece, June 8-12, 2003. Immunology Letters 2003, 87,(1-3), 54.
 75. Kalinka J, Szwajcowska M, Grudzińska M, Laudański T: Jądrzaste postaci krwinek czerwonych u noworodków (NRBC): związek z wybranymi parametrami równowagi kwasowo-zasadowej w tętnicy pępkowej – doniesienie wstępne. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Bydgoszcz 17-20 września 2003. Ginekologia Polska 2003, Suplement II, 77.
 76. Kalinka J, Szwajcowska M, Laudański T: Jądrzaste postaci krwinek czerwonych u noworodków (NRBC): korelacja z wybranymi patologiami położniczymi – doniesienie wstępne. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Bydgoszcz 17-20 września 2003. Ginekologia Polska 2003, Suplement II, 78.
 77. Kalinka J, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: Wpływ zagrażającego porodu przedwczesnego oraz biocenozy pochwy na stężenie wybranych cytokin prozapalnych w wydzielinie szyjkowo-pochwowej kobiet ciężarnych. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Bydgoszcz 17-20 września 2003. Ginekologia Polska 2003, Suplement II, 79.
 78. Szwajcowska M, Kalinka J, Laudański T: Związek liczby erytroblastów z wybranymi parametrami stanu pourodzeniowego u noworodków. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Bydgoszcz 17-20 września 2003. Ginekologia Polska 2003, Suplement II, 257.
 79. Kalinka J: The impact of Dydrogesterone supplementation on serum cytokines concentrations among women with threatened abortion – the preeliminary results. European Cytokine Network 2003, 14, Suplement. Sept.; 3: 107.
 80. Kalinka J, Radwan M, Gruszczyńska J, Laudański T: The impact of dydrogesterone supplementation on hormonal profile among women with threatened abortion – the preeliminary report. Book of Abstracts of XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Santiago, Chile, November 2-7, 2003. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2003, 83, Suplement 3: 100.
 81. Kalinka J, Radwan M, Gruszczyńska J, Laudański T: Evaluation of selected cytokines concentrations among women with threatened abortion traeted by dydrogesterone – the preeliminary report. Book of Abstracts of XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Santiago, Chile, November 2-7, 2003. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2003, 83; Suplement 3: 100.
 82. Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E, Kalinka J, Pietrzak A: Wpływ bakteryjnej waginozy na wzrost IL-1 alfa i IL-1 beta w wydzielinie pochwowej u kobiet ciężarnych. Post. Mikrobiol., 2004, 43, Suplement. 1: 232.
 83. Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E, Kalinka J, Pietrzak A: Związek pomiędzy infekcją mykoplazmową dróg rodnych, poziomem IL-8 w wydzielinie pochwowej i infekcją wewnątrzmaciczną. Post. Mikrobiol., 2004, 43, Suplement. 1: 250.
 84. Kalinka J: Ocena przydatności pomiaru wybranych stężeń cytokin w wydzielinie szyjkowo-pochwowej kobiet ciężarnych jako wczesnego markera wystąpienia porodu przedwczesnego. Sympozjum: ”Problemy perinatologii w świetle aktualnych badań i standardów”. Włodzimierzów k. Sulejowa. 3 czerwca 2005.
 85. Jurewicz J, Hanke W, Makowiec-Dąbrowska T, Kalinka J: Wpływ ciężkości pracy na masę urodzeniową noworodków kobiet pracujących w czasie ciąży w gospodarstwach ogrodniczych. II Sympozjum” Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i Ginekologii”. 06-08.10.2005; Łódź. 2005. Ginekologia Polska, Suplement 2: 125.
 86. Polańska K, Hanke W, Kalinka J: Wpływ narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym na ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych u dzieci – przegląd badań epidemiologicznych. II Sympozjum” Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i Ginekologii”. 06-08.10.2005; Łódź. 2005, Ginekologia Polska, Suplement 2: 126.
 87. Szwajcowska M, Kalinka J, Krajewski P: Korelacja pomiędzy stan okołoporodowym noworodka a poziomem erytroblastów. II Sympozjum” Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i Ginekologii”. 06-08.10.2005; Łódź. 2005, Ginekologia Polska, Suplement 2: 114.
 88. Kalinka J, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: The evaluation of usefulness of selected proinflammatory cytokines measurements in cervicovaginal fluid of pregnant women as an early marker of preterm delivery. 7th World Congress of Perinatal Medicine, 16-19.09.2005, Zagreb, Croatia.
 89. Kalinka J: An association between cervicovaginal proinflammatory cytokines concentrations during pregnancy and subsequent early-onset neonatal infection. 7th World Congress of Perinatal Medicine, 16-19.09.2005, Zagreb, Croatia.
 90. Kalinka J: Clinical experience with dydrogesterone in threatened and habitual abortion. The 2nd Congress of the AFFS & The Annual Congress of the LSOG. Trends and updates in assisted reproduction, Obstetrics and Gynecology. May 18-20, 2006, Habtoor Grand Hotel – Metropolitan, Sin el Fil. Beirut, Lebanon.
 91. Kalinka J: Usefulness of selected cervico-vaginal cytokines concentrations measurements among pregnant women as an early marker of subsequent pretrem delivery. XVIII FIGO World Congress in Obstetric and Gynecology, 5-10.Nov. 2006, Kuala Lumpur, Malezja; Abstract Book p. 196-197.
 92. Kalinka J: The role of the immunological factors in early pregnancy failure and in preterm delivery. International Workshop on Air Pollution and Human Reproduction. GSF-National Research Center for Environment and Health, Institute of Epidemiology. Munich, Germany 08-11.05.2007. Abstract Book: 69-70.
 93. Hanke W, Polańska K, Kalinka J: From smoking pipes to smoking women: Tobacco smoke and IUGR. International Workshop on Air Pollution and Human Reproduction. GSF-National Research Center for Environment and Health, Institute of Epidemiology. Munich, Germany 08-11.05.2007. Abstract Book: 73-74.
 94. Wicherek L, Banas T, Radwan M, Basta P, Kulczycka M, Grabiec M, Obrzut B, Kalinka J: The Differences in RCAS1 and DFF45 Endometrial Expression Between Late Proliferative, Early Secretory, and Mid-Secretory Cycle Phases. Symposium: Endocrynology of Reproduction. Mikołajki, Poland 5-7 September 2007. Abstract Book, p. 34.
 95. Kalinka J: Progesterone in prevention of preterm labour. International Congress in Fetal Medicine. Warsaw, Poland 8-10 September 2008. p. 12.
 96. Kalinka J: Selected cytokines gene polymorphisms and the risk of preterm delivery in the population of Polish women. XXI European Congress of Perinatal Medicine, Istanbul, Turkey, September 10-13, 2008. The Journal of Maternal-Fetal Medicine&Neonatal Medicine. 2008;21, Suplement 1: 119.
 97. Kalinka J: An association between selected cytokine gene polymorphisms and the risk of preterm delivery in the population of Polish women. XXI European Congress of Perinatal Medicine, Istanbul, Turkey, September 10-13, 2008. The Journal of Maternal-Fetal Medicine&Neonatal Medicine. 2008;21, Suplement 1: 233.
 98. Kalinka J: Zabieg kleszczowy – rola i znaczenie we współczesnym położnictwie. XII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Stany naglące w położnictwie i ginekologii” Tychy, 26-27 września 2008. Warsztaty szkoleniowe: „Postępowanie w stanach naglących w położnictwie – krwotoki poporodowe” Tychy, 25.09.2008.
 99. Kalinka J: Threatened abortion: should we use progesterone supplementation? – experimental and clinical evidences. Zakrzewo 2008, Polska.
 100. Kalinka J: Gestageny w porodzie przedwczesnym. III Sympozjum „Postępy w Diagnostyce i Terapii w Położnictwie i Ginekologii”. Łódź, 9-11.10.2008.
 101. Wasiela M, Kalinka J, Krajewski P: Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum jako istotny czynnik ryzyka infekcji wewnątrzmacicznej. Materiały Naukowe XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 4-7 września 2008. XI.29.P.
 102. KalinkaJ: The role of progesterone in prevention of preterm delivery. Warsaw 08-09.09 2008 International Congress in Fetal Medicine, The Fetal Medicine Foundation (FMF), International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) and Polish Gynecological Society (PTG).
 103. Wasiela M, Krzemiński Z, Kalinka J, Brzezińska-Błaszczyk E, Pietrzak A: Korelacja stężeń wybranych cytokin w wydzielinie szyjkowo-pochwowej u kobiet ciężarnych w odniesieniu do mikroskopowej oceny tej wydzieliny. Materiały Naukowe XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Szczecin, 4-7 września 2008. XVI. 13.P.
 104. Kalinka J: Progesteron w zapobieganiu wystąpienia porodu przedwczesnego – „evidence based medicine”. IV Hot Topice In Perinatal Medicine. XI Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej, 23-25 April, 2009, Poland.
 105. Kalinka J: Genetyczne uwarunkowania porodu przedwczesnego. V Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej „ Perinatologia XXI wieku”. Łódź, 25-27 czerwiec 2009: 16.
 106. Kalinka J: The usefulness of progesterone treatment in early pregnancy losses. 12th Congress of the International College of Out-Patient Gynecology and 5th Congress of the Polish Society of Colposcopy and Cervical Pathophysiology. Cracow, Poland 16-17 października 2009.
 107. Kalinka J, Bitner A: Selected cytokine gene polymorphisms and the risk of PPROM followed by preterm delivery in the population of Polish women. Abstracts of XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Cape Town, South Africa, 4th-9thOctober 2009. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2009;107, Supp2: P403.
 108. Wasiela M, Kalinka J, Misiak A, Pieczara A: Association between vaginal hydrogen peroxide producing Lactobacillus species and bacterial vaginosis related flora of pregnant women in Poland. Abstracts of XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Cape Town, South Africa, 4th-9thOctober 2009. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2009;107, Supp2: P579.
 109. Kalinka J, Bitner A: Interleukin-1 and interleukin-1 receptor antagonist genes polimorphisms and the risk of preterm labour in the population of Polish women. Book of Abstracts. XXII European Congress of Perinatal Medicine. Granada , Spain, May 26-29, 2010. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2010;23, Supp 1: 170.
 110. Kalinka J, Serafin M, Proniewska M, Goląb-Lipińska, Hanke W, Krajewski P: The evaluation of the efficacy of Carbetocin (Pabal) in the postpartum hemorrhage among women undergoing emergency cesarean section. Book of Abstracts. XXII European Congress of Perinatal Medicine. Granada , Spain, May 26-29, 2010. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2010;23, Supp 1: 228
 111. Kalinka J: Współczesne poglądy dotyczące stosowania progesteronu profilaktyce wystąpienia porodu przedwczesnego. Konferencja: „ Aktualne postępowanie praktyczne w położnictwie i ginekologii”, Zamek Książ w Wałbrzychu, 3-4.09.2010. 2010; 29-30
 112. Kalinka J, Bitner A: Maternal carriage of TLR4 (896A>G) gene
  polymorphism and the risk of prematurity in the population of Polish
  women.  The 14th World Congress on controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility. Paris, France, November 17-20, 2011
 113. Kalinka J. Ciąża po leczeniu niepłodności. II Sympozjum „Niepłodność – klinika i praktyka. Łódź, 25-26 listopada 2011: 77-79.
 114. Kalinka J, Gołąb-Lipińska M: Zakażenia w ciąży – czynnik ryzyka, możliwości diagnostyczne i skutki. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „ Drobnoustroje bez granic”. 5-8 września 2012, Lublin, sesja XVII
 115. Kalinka J, Gołąb-Lipińska M: Zakażenia w ciąży – czynnik ryzyka, możliwości diagnostyczne i skutki. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „ Drobnoustroje bez granic”. 5-8 września 2012, Lublin, sesja XVII
 116. Bitner A, Kalinka J: Ocena wpływu płodowego nosicielstwa polimorficznych alleli: IL-1beta (+3953C>T), TNF-α (-308G>A) oraz IL-1RN na ryzyko porodu przedwczesnego w populacji polskiej – doniesienie wstępne. Streszczenia XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012r. Katowice. SO17: 9.
 117. Kalinka J: Przedwczesne pęknięcie błon płodowych – ciągle aktualny problem medycyny perinatalnej. Streszczenia XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012r. Katowice. S091:46
 118. Kalinka J, Bitner A: Genetyczne uwarunkowania porodu przedwczesnego z uwzględnieniem wyników badań własnych. Streszczenia XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012r. Katowice. S092:46
 119. Kazimierak W, Baczyńska M, Kalinka J: Ocena skuteczności preindukcji za pomocą zmodyfikowanej metody z użyciem cewnika Foleya z obciążeniem – doniesienie wstępne. Streszczenia XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012r. Katowice. S099: 50
 120. Kalinka J: Indukcja porodu- U kogo? Kiedy? I w jaki sposób?. Streszczenia XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012r. Katowice. S093:47
 121. Kalinka J, Lipińska M, Krzeszowski T, Jarzębski T, Obsada M: Ocena skuteczności zastosowania karbetocyny (Pabalu) w profilaktyce krwotoków w porodach przedwczesnych po cięciu cesarskim. Streszczenia XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012r. Katowice. S094:47
 122. Kazimierak W, Baczyńska M, Kalinka J: porównanie skuteczności za pomocą cewnika Foleya z obciążeniem z preindukcją za pomocą żelu z PGE2 – doniesienie wstępne. Streszczenia XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012r. Katowice. S098:49
 123. Serafin M, Kalinka J: Nosicielstwo polimorfizmu genu 1ILRN ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego. Streszczenia XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012r. Katowice. S245
 124. Kalinka J, Bitner A: Maternal carriage of TLR4 (896A>G, 1196C>T) gene polymorphisms and the risk of PROM and subsequent PTB in the population of Polish women. Abstract Book of XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. 7th-12th October 2012, Fiera di Roma, Rome , Italy: S749 –S750
 125. Baczyńska M, Radwan P, Chojnowski K, Kalinka J: Primary myelofibrosis in pregnancy a case report. Abstract Book of XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. 7th-12th October 2012, Fiera di Roma, Rome , Italy: S771
 126. Kalinka J: Rola gestagenów w profilaktyce poronień i porodów przedwczesnych. Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologii. PTG. Rzeszów, 10 grudnia 2012
 127. Kalinka J. Pabal nowa alternatywa w profilaktyce krwotoków okołoporodowych. „Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie – Aspekty praktyczne” Dolnośląskie Oddziały PTG, PTMP i PTN. Wałbrzych 23 marca 2013
 128. Kalinka J: Okołoporodowe pęknięcie krocza – najczęstsze błędy. II Kongres
  Akademii po Dyplomie „Stany Nagłe Ginekologia i Połóznictwo; Warszawa 5-6 kwietnia 2013. Medical Tribune: 90-99
 129. Suski P., Kalinka J., Studzinska M., Jablonska A., Lesnikowski Z.J., Paradowska E. Expression profiles of Toll-like receptors 1-10 in human placenta during viral infection. 15th International Conference of Immunology (ICI), 22-27 sierpnia 2013, Mediolan, Włochy. Materiały konferencyjne (Book of Abstracts). P4.01.095.   Frontiers of Immunology. Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI). doi: 10.3389/conf.fimmu.2013.02.00142, p.558
 130. Jabłońska A., Suski P., Studzińska M., Kalinka J., Leśnikowski Z.J., Paradowska E. Expression of retinoic acid-inducible gene I (RIG-I)-like receptors (RLRs) in the human term placenta. 15th International Conference of Immunology (ICI), 22-27 sierpnia 2013, Mediolan, Włochy. Materiały konferencyjne (Book of Abstracts). P4.01.078. Frontiers of Immunology. Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI). doi: 10.3389/conf.fimmu.2013.02.00293. p. 554
 131. Jabłońska A., Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Kalinka J., Leśnikowski Z.J. Ekspresja receptorów RIG-I-podobnych w łożyskach ludzkich. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, 19-22 czerwca 2013, Lublin. Materiały konferencyjne. I-3
 132. Suski P., Paradowska E., Studzińska M., Jabłońska A., Kalinka J., Leśnikowski Z.J. Zakażenie HCMV, HSV-1 lub VSV w warunkach in vitro a ekspresja mRNA dla receptorów Toll-podobnych w terminowych łożyskach ludzkich. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, 19-22 czerwca 2013, Lublin. Materiały konferencyjne. I-4
 133. Kalinka J: Niewydolność szyjki macicy -wskazania do szwu (podmiotowe,
  przedmiotowe, ultrasonograficzne), powikłania i ich leczenie, postępowanie
  w razie nieskuteczności. VII Kongres Akademii po Dyplomie. Ginekologia.
  15-16 listopada 20133, Ossa. Ginekologia po Dyplomie 159-164
 134. Kalinka J, Bitner A: the impact of fetal carriage of TLR4 gene polymorphisms (896A>G, 1196C>T) on the risk of prematurity in the Polish population – preliminary report. XXIV European Congress of Perinatal Medicine, Florence, Italy, June 4th-7th 2014, ID 057. The Journal of Maternal-Fetal&Neonatal Medicine. 2014; 27; Supp 1: 361
 135. Huras H, Kalinka J, Radoń-Pokracka M, Kuśmierska-Urban K, Kufelnicka-Babout M, Nowak M, Rytlewski K, Ossowski P, Wójtowicz-Grzyb A, Reron A: Effects of pentoxifiline and docosahexaenoic acid supplemental treatment in intrauterine growth restriction. XXIV European Congress of Perinatal Medicine, Florence, Italy, June 4th-7th 2014, ID 203. The Journal of Maternal-Fetal&Neonatal Medicine. 2014; 27; Supp 1: 131